Liên hệ

CÔNG TY TNHH TM DV MÔI TRƯỜNG THẾ HỆ XANH

Địa chỉ: 25 Bia Truyền Thống, Tân Tạo, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Vietnam

moitruong@thehexanh.vn

(+84-8) 37547566(+84-8) 37547566094 668 0606

http://www.thehexanh.vn

Chuyên hoạt động và kinh doanh về lĩnh vực thiết bị, hóa chất, xử lý, thủ tục pháp lý bảo vệ môi trường.